TEKNOLOJİ

Gelişen ve dijitalleşen dünyada, değişimlerin hızlanması ve internetin ivme kazanarak gelişmesiyle teknoloji artık tüm insanlık için vazgeçilmez bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Özellikle giyilebilir teknoloji ürünlerinin çeşitlenmesi ve artış göstermesiyle beraber teknoloji tüm dünyada hem iş süreçlerine hem de günlük hayata entegre olmuş durumdadır. Bu gelişmelerden hareketle, endüstri, insanların kişisel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyabilecekleri verilere ve bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıracak giyilebilir teknoloji ürünleri için uygulamalar geliştirmeye başlamış; nesnelerin internetinden faydalanarak fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağları kurarak geleneksel ürünleri bu kapsamda değiştirmeye başlamıştır.

Kavlak Avukatlık Bürosu olarak, bir eğitim inisiyatifi olarak başlattığımız Kavlak Akademi’nin programını oluştururken teknoloji odaklı dersleri göz önünde bulundurarak geleceğin hukukçularını hukuk dünyasının yeni alanlarına hazırlamayı hedefledik. Bu kapsamda, her biri kendi konularında uzman eğitmenlerimiz ile teknolojinin tüm alanlarında yaşanan gelişmelerin hukuki boyutlarını öğrencilerimize yeni nesil avukatlık anlayışımız ile aktarmak en büyük gayemiz.

Büromuz avukatları çevik ve dinamik olmanın öneminin bilinciyle teknoloji odaklı tüm gelişmeleri merakla takip etmekte ve gelişmeler ışığında teknoloji odaklı şirketler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği gerçekleştirerek eğitimler düzenlemekteyiz. Aynı zamanda Kavlak Avukatlık Bürosu olarak teknoloji odaklı start-up’lara gönüllü olarak hukuki hizmet sağlayarak teknolojiyle gelen yeniliği ve değişimi teşvik etmekteyiz.