SOSYAL SORUMLULUK

Pro bono, Latince “toplumun iyiliği için, toplum yararına” anlamında kullanılan bir terim olup genellikle sosyal sorumluluk kapsamında, gönüllü olarak yapılan işleri ifade etmektedir. Kavlak Avukatlık Bürosu olarak nitelikli bir hukuki hizmete ulaşmanın bir ayrıcalık değil bir hak olduğuna inanmaktayız. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının kuruluş aşamaları ve faaliyet süreçlerinde hukuki desteğe olan ihtiyaçları ve faaliyet gösterdikleri sektördeki gelişmeler kapsamında hukuki farkındalığın sağlanması hususlarında önleyici hukuk hizmetlerinin ücretsiz ve gönüllü olarak sağlanması öneminin bilincindeyiz.

Pro bono danışmanlık hizmetimizi sunarken uzun dönemli, çevik ve sürdürülebilir bir hukuki yardım sunmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefimizden hareketle, müvekkillerimize sunduğumuz pro bono hukuki yardıma da ücretli olarak verdiğimiz hukuki hizmetler kadar özen ve titizlikle yaklaşmaktayız.

Kavlak Avukatlık Bürosu olarak, her avukatımızın aylık düzenli olarak pro bono hukuki yardımda bulunmasını teşvik etmekte; imkanlarımız çerçevesinde hukuki desteğe ihtiyacı olan, hukuki hizmet ve temsil ücretini ödemeye gücü yetmeyen yardım kuruluşları, sivil toplum örgütlerine ulaşmaya çalışmaktayız. Pro bono danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra, müvekkillerimiz, iş birliği yapmış olduğumuz sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk kuruluşları ile eğitim ve seminerler düzenleyerek toplumdaki hukuki farkındalığı artırmayı amaçlamaktayız. Gönüllülük esasıyla verdiğimiz hukuki hizmetler, iş birliklerimiz ve eğitimlerimiz sonucunda pro bono hukuki desteği büro kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır.