ÇEVRE

Kavlak Avukatlık Bürosu olarak çevresel koşulların değişmesi ile artan ekolojik sorunların ve iklim değişikliklerin bilincinde olup çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi adına çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Geçtiğimiz yılların kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçmesiyle son zamanlarda iklim değişikliği ivme kazanarak artmaktadır. Ekolojik ve çevresel sorunlarla mücadelenin tüm insanlığın müşterek sorumluluğu olduğuna inanarak tüm avukatlarımız ve idari çalışanlarımız ile büromuzda karbon ayak izimizi küçültmeyi kendimize hedef olarak belirlemiş olup tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz.

Bunun yanı sıra, Yeşil Ofis olma sürecinde olup geçtiğimiz iki yıl boyunca tüm süreçlerimizi ve alışkanlıklarımızı çevreci ve sürdürülebilir politikalar çerçevesinde revize etmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda, ofis malzemelerimizi ve atıklarımızı geri dönüştürmekte ve ofisimizde yaptığımız değişiklikler ile enerji tasarrufunu sağlamaktayız. Aynı zamanda son bir yılda Kavlak Avukatlık Bürosu olarak plastik tüketimimizi minimum seviyeye getirdiğimizi gururla belirtmek isteriz.

İstikrarlı bir başarı elde edebilmek, gelecek nesiller ve tüm insanlık için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla müvekkillerimizi, iş birlikçilerimizi ve ulaşabildiğimiz tüm birey ve kuruluşları çevresel yükümlülükleri konusunda bilgilendirme politikamızı sürdürmekte; farkındalığı sağlama ve toplumu bilinçlendirme konusunda çalışmalarımızı artırarak bu konudaki kararlığımızı muhafaza etmekteyiz.